Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2019-03-21

Nabór na studia - semestr letni

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
nabór do 31 kwietnia 2019 r.

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Program studiów obejmuje m.in.: całokształt prac związanych z planowaniem przestrzennym miast, gmin (studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczne i projektowanie urbanistyczno- architektoniczne, rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych, kształtowanie i zarządzanie krajobrazem, waloryzacja przestrzeni, dokumenty i procesy w procesie inwestycyjnym).

Studia podstawowe dla maturzystów
7 semestrów i 5 specjalności:

 • Zagospodarowanie przestrzenne (w tym projektowanie urbanistyczne)- tytuł inżyniera gospodarki przestrzennej z kwalifikacjami urbanisty;
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 • Architektura krajobrazu, planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 • Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych obszarów wiejskich i miejskich;
 • Zarządzanie i wycena nieruchomości.

Kierunek: Geodezja i kartografia

8 semestrów i 5 specjalności:

 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej;
 • Geodezja rolna i leśna;
 • Geodezja inżynieryjna;
 • Geoinformatyka;
 • Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa - zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe takie jak skaning laserowy czy fotogrametria niskiego pułapu tj. z drona. Bardzo interesujące praktyki zawodowe będą praktycznym uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej. Podstawy ramowe specjalności są zgodne z minimalnymi wymaganiami jakie musi spełnić student, aby zdobyć uprawnienia geodezyjne z zakresu 7.

Nowe propozycje: 

Studia uzupełniające inżynierskie dla:

 1. Absolwentów studiów wyższych nietechnicznych - studia od III semestru z uzupełnieniem różnic programowych pierwszego roku. Uprawnienia jak dla pełnych studiów.
 2. Studia dla absolwentów studiów technicznych i pokrewnych - możliwa kontynuacja od V semestru. Uprawnienia jak wyżej.

  Wyżej opisane studia – w formie studiów niestacjonarnych

 

STUDIA PODYPLOMOWE
nabór do 10 marca 2019r.

na kierunku:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEODEZJA

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (absolwent uzyskuje kwalifikacje urbanisty)
 • Rewitalizacja i rewaloryzacja terenów zurbanizowanych i przestrzeni publicznej;
 • Architektura krajobrazu na obszarach wiejskich (kształtowanie i zarządzanie);
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 • Planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 • Wycena nieruchomości;
 • Zarządzanie nieruchomościami;
 • Rynek nieruchomości;
 • Zarządzanie przestrzenne;
 • Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa (j.w.)

KURSY:

 • Kurs licencyjny z zakresu gospodarowania nieruchomościami dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
 • Kurs przygotowawczy do zdobycia kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (dron)
 • Kurs z tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych przy użyciu dronów
back to top