Kontakt

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel. 59 841-36-40, tel./fax 59 842-53-14
www.wsig-slupsk.pl 

budynek-1.JPG

REKTORAT

REKTOR UCZELNI
prof.nadzw.dr inż. Stanisław Szyszko
Kierownik Sekretariatu Rektora
mgr Katarzyna Dziduch
e-mail rektorat@wsig-slupsk.pl 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

DZIEKANAT UCZELNI

Kierownik Dziekanatu
mgr Teresa Lubecka
Telefon 797 291 447
e-mail: dziekanat@wsig-slupsk.pl 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 13.00

Referent Dziekanatu
wolny wakat

KWESTOR WSIG

mgr Stanisław Ulrych
e-mail: kanclerz@wsig-slupsk.pl 
e-mail: finanse@wsig-slupsk.pl