UWAGA  NOWOŚĆ -   ZAPRASZAMY     -  ZAPISY   NA  STUDIA  STACJONARNE INŻYNIERSIE I STUDIA NIESTACJONARNE INŻYNIERSKIE  NA  ROK  AKADEMICKI 2019/2020r.

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach:

Gospodarka przestrzenna

Specjalności:
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja miast i wsi

Geodezja i kartografia

Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja rolna i leśna
 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • Geoinformatyka

Studia podyplomowe

Kierunki:
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Fotogrametria i telededekcja cyfrowa
 • Wycena nieruchomościami
 • Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przestrzenne
 • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

Specjalistów o takiej wiedzy i umiejętnościach szuka rynek pracy całej Zjednoczonej Europy.

wyzsza-szkola-inzynierii-gospodarki-w-slupsku-65.jpg [miniatura]