Dla studentów

Plan zajęć

Plan zajęć

Plan zajęć - VI  ZJAZD LETNI - 13.04-14.04.2019r.

Termin składania prac dyplomowych

Termin składania prac dyplomowych

Uwaga!  Informujemy studentów IV roku, iż nieprzekraczalny termin złożenia pracy dyplomowej mija 15 marca 2019 r.

Płatności

Płatności

Prosimy o uregulowanie płatności za SEMESTR ZIMOWY do 31.03.2019r. oraz wpłaty za semestr letni. Nie uregulowanie wpłat za studia skutkuje niedopuszczenie studenta do egzamunu semestralnego wg zawartej umowy.

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Przewodnicząca: Hanna Olik
Wiceprzewodnicząca: Milena Keil
Skarbnik: Aleksandra Kozak

Stypendia i pomoc materialna

Stypendia i pomoc materialna

Informacje na temat zasad dofinansowania oraz formularze wniosków

Druk podania na studia I stopnia

Druk podania na studia I stopnia

Materiały do pobrania

Biblioteka

Biblioteka

Przypominamy o możliwości korzystania z Czytelni i Biblioteki Uczelni.

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Informujemy że regulamin studiów jest dostępny w dziekanacie. Każdy ze studentów i wykładowców ma możliwość zapoznania się z nim.

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Uczelnia zapewnia studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w ramach wybranej specjalizacji. Służą temu praktyki studenckie obowiązkowe dla każdego uczącego się, odbywane w każdym semestrze. O profilu praktyk decydują programy nauczania.

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Sprawdź jak napisać pracę dyplomową, zobacz jakie elementy w niej występują i jakie informacje należy uwzględnić.