Dla studentów

Plan zajęć

Plan zajęć

Plan zajęć - XII  ZJAZD LETNI - 15-16.06-2019r.

Sesja egzaminacyjna 

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Przewodnicząca:         Milena Keil
Wiceprzewodnicząca:  Kinga Szymikowska
Skarbnik:                  Tadeusz Keliński

Płatności

Płatności

Prosimy o uregulowanie płatności za SEMESTR ZIMOWY do 31.03.2019r. oraz wpłaty za semestr letni. Nie uregulowanie wpłat za studia skutkuje niedopuszczenie studenta do egzamunu semestralnego wg zawartej umowy.

Stypendia i pomoc materialna

Stypendia i pomoc materialna

Informacje na temat zasad dofinansowania oraz formularze wniosków

Druk podania na studia I stopnia

Druk podania na studia I stopnia

Materiały do pobrania

Biblioteka

Biblioteka

Przypominamy o możliwości korzystania z Czytelni i Biblioteki Uczelni.

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Informujemy że regulamin studiów jest dostępny w dziekanacie. Każdy ze studentów i wykładowców ma możliwość zapoznania się z nim.

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Uczelnia zapewnia studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w ramach wybranej specjalizacji. Służą temu praktyki studenckie obowiązkowe dla każdego uczącego się, odbywane w każdym semestrze. O profilu praktyk decydują programy nauczania.

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Sprawdź jak napisać pracę dyplomową, zobacz jakie elementy w niej występują i jakie informacje należy uwzględnić.