Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2018-02-03

Praktyki studenckie

Uczelnia zapewnia studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w ramach wybranej specjalizacji. Służą temu praktyki studenckie obowiązkowe dla każdego uczącego się, odbywane w każdym semestrze. O profilu praktyk decydują programy nauczania.


Na praktyki uczelnia lokuje studentów w różnych komórkach administracji - państwowej i samorządowej, od gmin i starostw poczynając, na urzędzie marszałkowskim i wojewódzkim kończąc. Miejscami praktyk są także biura planistyczne - urbanistyczne i projektowe , a także organizacje gospodarcze, organizacje typu non-profit itp.


Uczelnia dokłada starań, aby praktyki odbywały się jak najbliżej miejsca stałego zamieszkania studenta. Praktyki podlegają zaliczeniu. Potwierdzeniem i ocena zajęć praktycznych są karty praktyki zawodowej.

Przypominam, iż zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku w sprawie praktyk studenckich, stanowiące m.in, że „nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan” oraz stwierdzające, że powtarzanie niezaliczonych praktyk odbywa się na pełny koszt studenta.

back to top