Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2020-06-03

Nowy nabór 2020 - studia inżynierskie, podyplomowe oraz kursy


UWAGA - Wystarczy zdana matura - Spełnij marzenia i przyjdź na studia  2020/2021 r.
Nabór na studia inżynierskie, studia podyplomowe i kursy
Zapisy telefonicznie i elektronicznie - wniosek na stronie


 STUDIA INŻYNIERSKIE

nabór  trwa

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Program studiów obejmuje m.in.: całokształt prac związanych z planowaniem przestrzennym miast, gmin (studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczne i projektowanie urbanistyczno- architektoniczne, rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych, kształtowanie i zarządzanie krajobrazem, waloryzacja przestrzeni, dokumenty i procesy w procesie inwestycyjnym).

Studia podstawowe dla maturzystów

7 semestrów i 5 specjalności:

 1. Zagospodarowanie przestrzenne ( w tym projektowanie urbanistyczne)- tytuł inżyniera gospodarki przestrzennej z kwalifikacjami urbanisty;
 2. Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 3. Architektura krajobrazu, planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 4. Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych obszarów wiejskich i miejskich;
 5. Zarządzanie i wycena nieruchomości.

Kierunek: Geodezja i kartografia

8 semestrów i 5 specjalności:

 1. Geodezja i systemy informacji przestrzennej;
 2. Geodezja rolna i leśna;
 3. Geodezja inżynieryjna;
 4. Geoinformatyka;
 5. Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe takie jak skaning laserowy czy fotogrametria niskiego pułapu tj. z drona. Bardzo interesujące praktyki zawodowe będą praktycznym uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej. Podstawy ramowe specjalności są zgodne z minimalnymi wymaganiami jakie musi spełnić student, aby zdobyć uprawnienia geodezyjne z zakresu 7.

Zasady i formy studiowania jak przy kierunku Gospodarka przestrzenna

Nowe propozycje:

Studia uzupełniające inżynierskie dla:

 1. Absolwentów studiów wyższych nietechnicznych- studia od III semestru z uzupełnieniem różnic programowych pierwszego roku. Uprawnienia jak dla pełnych studiów.
 2. Studia dla absolwentów studiów technicznych i pokrewnych- możliwa kontynuacja od V semestru. Uprawnienia jak wyżej.

Wyżej opisane studia – w formie studiów niestacjonarnych


 STUDIA PODYPLOMOWE

nabór do 15 kwietnia 2019r.

Kierunek: Gospodarka przestrzenna i geodezja

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ( absolwent uzyskuje kwalifikacje urbanisty)
 2. Rewitalizacja i rewaloryzacja terenów zurbanizowanych i przestrzeni publicznej;
 3. Architektura krajobrazu na obszarach wiejskich ( kształtowanie i zarządzanie);
 4. Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 5. Planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 6. Wycena nieruchomości;
 7. Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami;
 8. Rynek nieruchomości;
 9. Zarządzanie przestrzenią;
 10. Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- ( j.w.)
 11. NOWOŚĆ: Administrowanie sieciami oraz bezpieczeństwo informacji

 KURSY:

 • Kurs licencyjny z zakresu gospodarowania nieruchomościami dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
 • Kurs przygotowawczy do zdobycia kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (dron)
 • Kurs z tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych przy użyciu dronów

back to top