Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2019-02-11

Nabór na studia - semestr letni 2019

UWAGA - szansa na podjęcie studiów od semestru letniego 2019 r.

NABÓR Na studia inżynierskie, studia podyplomowe i kursy

STUDIA INŻYNIERSKIE

nabór do 8 marca 2019r.

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Program studiów obejmuje m.in.: całokształt prac związanych z planowaniem przestrzennym miast, gmin (studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczne i projektowanie urbanistyczno- architektoniczne, rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych, kształtowanie i zarządzanie krajobrazem, waloryzacja przestrzeni, dokumenty i procesy w procesie inwestycyjnym).

Studia podstawowe dla maturzystów

7 semestrów i 5 specjalności:

Zagospodarowanie przestrzenne (w tym projektowanie urbanistyczne)-tytuł inżyniera gospodarki przestrzennej
z kwalifikacjami urbanisty;
Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
Architektura krajobrazu, planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych obszarów wiejskich i miejskich;
Zarządzanie i wycena nieruchomości.

Kierunek: Geodezja i kartografia

8 semestrów i 5 specjalności:

Geodezja i systemy informacji przestrzennej;
Geodezja rolna i leśna;
Geodezja inżynieryjna;
Geoinformatyka;
Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe takie jak skaning laserowy czy fotogrametria niskiego pułapu tj.
z drona. Bardzo interesujące praktyki zawodowe będą praktycznym uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej. Podstawy ramowe specjalności są zgodne z minimalnymi wymaganiami jakie musi spełnić student, aby zdobyć uprawnienia geodezyjne z zakresu 7.

Zasady i formy studiowania jak przy kierunku Gospodarka przestrzenna

Nowe propozycje:

Studia uzupełniające inżynierskie dla:

Absolwentów studiów wyższych nietechnicznych- studia od III semestru z uzupełnieniem różnic programowych pierwszego roku. Uprawnienia jak dla pełnych studiów.
Studia dla absolwentów studiów technicznych i pokrewnych- możliwa kontynuacja od V semestru. Uprawnienia jak wyżej.

Wyżej opisane studia – w formie studiów niestacjonarnych

STUDIA PODYPLOMOWE

nabór do 10 marca 2019r.

na kierunku:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEODEZJA

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ( absolwent uzyskuje kwalifikacje urbanisty)
 • Rewitalizacja i rewaloryzacja terenów zurbanizowanych i przestrzeni publicznej;
 • Architektura krajobrazu na obszarach wiejskich ( kształtowanie i zarządzanie);
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 • Planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 • Wycena nieruchomości;
 • Zarządzanie nieruchomościami;
 • Rynek nieruchomości;
 • Zarządzanie przestrzenne;
 • Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- ( j.w.)

KURSY:

 • Kurs licencyjny z zakresu gospodarowania nieruchomościami dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
 • Kurs przygotowawczy do zdobycia kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (dron)
 • Kurs z tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych przy użyciu dronów
back to top