O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów wtorek, 19 lutego 2019, imieniny Konrada i Arnolda
Zasady rekrutacji
Ile kosztują studia
Co po studiach
Elektroniczne formularze rekrutacyjne
Specjalna oferta dla maturzystów


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Rekrutacja / Czego uczymy / Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Studia przeznaczone są głównie (choć nie wyłącznie) dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości. Zawód ten wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej.

Drogę do zawodu rzeczoznawcy majątkowego określają obecnie przepisy art. 177 i 191  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów o takim profilu zawodowym. Na wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych nieruchomości oczekują przedsiębiorstwa, banki, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów, biurowców, dużych gospodarstw rolnych i wiele innych podmiotów prawnych i gospodarczych.

Celem studiów jest przede wszystkim wyposażenie uczących się w odpowiednią wiedzę ogólną i specjalistyczną i przygotowanie ich do egzaminu zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną  - egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków dopuszczenia do takiego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowego.

Czas trwania:


Zajęcia trwają 2 semestry  i odbywają się systemem niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Opłaty za studia podyplomowe:

  • Jeden semestr studiów na kierunku WN wynosi 1900 zł
  • Opłata rekrutacyjna:  300 zł

 
Dokumenty:

  • Oryginał lub odpis dyplomu wyższych studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Podanie  na studia podyplomowe własnoręcznie podpisane
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm)
  • Dowód wpłaty  opłaty rekrutacyjnej