O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów niedziela, 17 lutego 2019, imieniny Donata i Łukasza
Zasady rekrutacji
Ile kosztują studia
Co po studiach
Elektroniczne formularze rekrutacyjne
Specjalna oferta dla maturzystów


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Ile kosztują studia

Rekrutacja / Ile kosztują studia

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią niepubliczną - nauka jest płatna. Czesne opłaca się dwukrotnie w roku akademickim, zawsze przed rozpoczęciem kolejnego semestru. W uzasadnionych przypadkach, za indywidualną decyzją  Rektora, można czesne spłacać w  miesięcznych ratach.
Wystarczy jednak prosta kalkulacja i okazuje się, że  płatna nauka na naszej Uczelni mniej kosztuje niż studia na publicznych zamiejscowych uczelniach, gdzie wprawdzie nie płaci się za samą naukę, ale samo utrzymanie studenta  z dala od rodziny, a wiec lokum (stancja względnie dom akademicki)  plus wyżywienie, nie wspominając już o dojazdach – czynią koszty studiowania daleko wyższymi. Warto to przemyśleć!
Nasi studenci, a przede wszystkim studenci  aktywni, o dobrych wynikach w nauce, mają możliwość uzyskania pomocy materialnej.
Istnieje kilka strumieni materialnego wsparcia studiujących:

  • Specjalna pożyczka bankowa na dogodnych warunkach i niskim oprocentowaniu. Jej spłata rozpoczyna się dopiero z chwila ukończenia studiów i podjęcia pracy;
  • Stypendia fundowane przez samorządy lokalne, osoby prawne lub nawet indywidualne osoby fizyczne.   Możliwość taką wprowadziła nowelizacja (grudzień 2009 roku) Ustawy o szkolnictwie  wyższym. Oznacza to, że urzędy gmin,  starostwa względnie przedsiębiorstwa – bez względu na ich osobowość prawną –  mogą dla przyszłych pracowników o pożądanych specjalnościach lub obecnych pracowników podnoszących swe kwalifikacje przydatne dla firmy,  mogą ufundować stypendia na koszty nauki. W przypadku osób studiujących w trybie niestacjonarnym pracodawca może pokrywać również koszty dojazdu do Uczelni;
  • Stypendia udzielane przez WSIG, polegające na częściowym (a w uzasadnionych przypadkach całkowitym) zwolnieniu studenta z opłaty czesnego.
  • Zapomogi bezzwrotne rektora WSIG udzielane w przypadkach szczególnych osobom studiującym na Uczelni, pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studencki

Istnieje też Program "Student" stwarzający możliwość pełnego finansowania studiów osobom niepełnosprawnym, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

UWAGA!

Osoby, które zapiszą się do dnia 5 lipca wpisowe będzie dla nich w kwocie 100zł, natomiast te, które zapisza się do końca lipca skorzystają z obniżonej wpłaty, tj. 150 zł.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarczej stwarza także możliwość zakwaterowania studenta w domu akademickim.  Stałe zakwaterowanie dla studentów kierunków niestacjinarnych. Oraz – w porze zjazdów – dla studentów kierunku niestacjonarnych – po uprzedniej rezerwacji  telefonicznej bądź via Internet.

 

 

Załącznik nr 1

UWAGA STUDENCI   

      

Zgodnie z Zarządzeniem nr  1/ 2019 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki  w Słupsku

  z dnia  10.01.2019 roku

w sprawie:   opłat za studia niestacjonarne

 

Na podstawie Statutu  Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku  § 19 pkt. 11 oraz Umowy ze studentem

w sprawie warunków nauki i  odpłatności za studia w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku

informujemy, że:

 z dniem 10.01.2019 roku opłaty czesnego za studia wynoszą:

         Studia niestacjonarne:       Gospodarka Przestrzenna   - 1930 zł / semestr     

                                                      Geodezja i kartografia       - 1980 zł / semestr

 

Zgodnie   Umową ze studentem termin wpłaty czesnego upływa:

- za semestr zimowy - 10 października,

 - za semestr letni - 01 lutego.

Dopuszcza się rozłożenie płatności na raty po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. W przypadku rozłożenia na raty, terminem wpłaty pierwszej raty, jest termin,  w którym winno być ono wpłacone w całości, liczba rat nie może przekraczać 4, zaś termin w ciągu którego nastąpi całkowita spłata opłaty nie może przekraczać 4 miesięcy od upływu terminu do wniesienia pierwszej raty.

 

W związku z powyższym obowiązują następujące wysokości i  terminy wpłat rat czesnego:

 

STUDIA NIESTACJONARNE – GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Semestr zimowy

Semestr letni

I rata       –    507,50 zł   

do  01 października

I rata       –   507,50 zł   

do  01 lutego

II rata      –    507,50 zł   

do  01 listopada

II rata      –   507,50 zł   

do  01 marca

III rata    –    507,50 zł   

do  01 grudnia

III rata     –   507,50 zł   

do  01 kwietnia

IV rata    –    507,50 zł   

do  01 stycznia

IV rata     –   507,50 zł   

do  01 maja

 

STUDIA NIESTACJONARNE – GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Semestr zimowy

Semestr letni

 I rata     –   520 zł   

do  01 października

  I rata     –   520 zł   

do  01 lutego

 II rata    –   520 zł      

do  01 listopada

  II rata    –   520 zł   

do  01 marca

 III rata   –   520 zł   

do  01 grudnia

  III rata   –   520 zł   

do  01 kwietnia

 IV rata   –   520 zł   

do  01 stycznia

  IV rata    –   520 zł   

do  01 maja

 

Nie uregulowanie wplat za dany semestr  spowoduje opóźnienie w zaliczeniu semestru - nie wydanie karty zaliczeniowej za dany semestr. 

   

Ponadto przypominamy, że momentem uiszczenia czesnego jest moment, w którym  pieniądze

znajdują się  na koncie Uczelni.

Nieterminowe uiszczenie w/w opłaty powoduje naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

 

 

Jeżeli na Uczelni studiują osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każdej z tych osób na czas równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 10%.

 

     Ustala się następujące opłaty administracyjne i inne związane z obsługą toku studiów:

 

Zobacz też: