O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów niedziela, 17 lutego 2019, imieniny Donata i Łukasza
Zasady rekrutacji
Ile kosztują studia
Co po studiach
Elektroniczne formularze rekrutacyjne
Specjalna oferta dla maturzystów


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Rekrutacja

 

 

Studentem WSIG w Słupsku może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem dojrzałości. Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych, wyłącznie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami są:  kolejność wpływania podań i oceny osiągnięte w szkole średniej.

Rok akademicki rozpoczyna się tradycyjnie 1 października i podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni.

 

Uczelnia prowadzi nabór na studia  niestacjonarne na kierunku Gospodarka Przestrzenna i Geodezja i Kartografia oraz studia podyplomowe.

 

Kwota wpisowego: 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

 

Dla studentów, którzy osiągną średnią powyżej 4,5 zapewniamy staże zagraniczne, stypendia socjalne (dla spełniających warunki) i naukowe.

Kontakt z Dziekanatem - tel. 797 291 447 


Studia  w zależności od kierunku, trybu lub specjalizacji trwają sześć, względnie siedem semestrów. Absolwenci uzyskują  tytuł inżyniera.

Od 10.08.2014 roku nastąpi dalsza deregulacja zawodów co sprawi, że każdy nasz absolwent staje się urbanistą, planistą i architektem krajobrazu.


Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią niepubliczną i nauka jest płatna. Co nie znaczy wcale, że jej koszt jest wyższy niż na uczelniach  publicznych.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Uczelni do dnia 30 września.

Do dyspozycji chętnych są także elektroniczne deklaracje zgłoszenia na studia.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH na kierunki:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA  oraz GEODEZJA I KARTOGRAFIA

(w trybie niestacjonarnym)


glodny male.jpg

 

*         ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH na kierunki: GOSPODARKA PRZESTRZENNA[1] oraz GEODEZJA I KARTOGAFIA[2]

*         (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)[1] Link do strony Studia

[2] Link do strony Studia