O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów czwartek, 21 marca 2019, imieniny Benedykta i Lubomira
Dla studentów z zagranicy
Studia podyplomowe
nabór na studia semestr letni


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

nabór na studia semestr letni

Dla kandydatów / nabór na studia semestr letni

    Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

UWAGA - szansa na podjęcie studiów

   od semestru letniego 2019 r.

NABÓR

Na studia inżynierskie, studia podyplomowe i kursy                                                                       

STUDIA INŻYNIERSKIE

nabór do 8 marca 2019r.

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Program studiów obejmuje m.in.: całokształt prac związanych z planowaniem przestrzennym miast, gmin (studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczne i projektowanie urbanistyczno- architektoniczne, rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych, kształtowanie i zarządzanie krajobrazem, waloryzacja przestrzeni, dokumenty i procesy w procesie inwestycyjnym).

 

Studia podstawowe dla maturzystów

7 semestrów i 5 specjalności:

 1. Zagospodarowanie przestrzenne (w tym projektowanie urbanistyczne)-tytuł inżyniera gospodarki przestrzennej
  z kwalifikacjami urbanisty;
 2. Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 3. Architektura krajobrazu, planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 4. Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zurbanizowanych obszarów wiejskich   i miejskich;
 5. Zarządzanie i wycena nieruchomości.

 

Kierunek: Geodezja i kartografia

8 semestrów i 5 specjalności:

 1. Geodezja i systemy informacji przestrzennej;
 2. Geodezja rolna i leśna;
 3. Geodezja inżynieryjna;
 4. Geoinformatyka;
 5. Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe takie jak skaning laserowy czy fotogrametria niskiego pułapu tj.
  z drona. Bardzo interesujące praktyki zawodowe będą praktycznym uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej. Podstawy ramowe specjalności są zgodne z minimalnymi wymaganiami jakie musi spełnić student, aby zdobyć uprawnienia geodezyjne z zakresu 7.

 

Zasady i formy studiowania jak przy kierunku Gospodarka przestrzenna

 

Nowe propozycje:

Studia uzupełniające inżynierskie dla:

 1. Absolwentów studiów wyższych nietechnicznych- studia od III semestru z uzupełnieniem różnic programowych pierwszego roku. Uprawnienia jak dla pełnych studiów.
 2. Studia dla absolwentów studiów technicznych i pokrewnych- możliwa kontynuacja od V semestru. Uprawnienia jak wyżej.

 

Wyżej opisane studia – w formie studiów niestacjonarnych

STUDIA PODYPLOMOWE

nabór do 10 marca 2019r.

na kierunku:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I   GEODEZJA

 

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ( absolwent uzyskuje kwalifikacje urbanisty)
 2. Rewitalizacja i rewaloryzacja terenów zurbanizowanych i przestrzeni publicznej;
 3. Architektura krajobrazu na obszarach wiejskich ( kształtowanie i zarządzanie);
 4. Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
 5. Planowanie rozwoju obszarów wiejskich;
 6. Wycena nieruchomości;
 7. Zarządzanie nieruchomościami;
 8. Rynek nieruchomości;
 9. Zarządzanie przestrzenne;
 10. Fotogrametria i teledetekcja cyfrowa- ( j.w.)

 

KURSY:

 • Kurs licencyjny z zakresu gospodarowania nieruchomościami dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami
  i zarządców nieruchomości
 • Kurs przygotowawczy do zdobycia kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (dron)
 • Kurs z tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych przy użyciu dronów