O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów niedziela, 17 lutego 2019, imieniny Donata i Łukasza
Gospodarka Przestrzenna
Geodezja i Kartografia
Studia podyplomowe
To już historia
Biblioteka
O nas


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Ważniejsze wydarzenia z życia Uczelni

O uczelni / To już historia / Ważniejsze wydarzenia z życia Uczelni

30 sierpnia 2003 roku

Inauguracja posiedzenia Senatu oraz członków Rady Wydziału i zaproszonych gości

wydarzenia1.jpg


11 stycznia 2005 roku
 
Powołanie Rady Konsultacyjno–Programowej. Posiedzenie z udziałem wojewody pomorskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, przedstawicieli urzędów, samorządów i instytucji województwa pomorskiego. Rada wspiera z Uczelnię w zakresie jej rozwoju, jej współpracy  z samorządami lokalnymi  i instytucjami wojewódzkimi. Inicjuje i współdziała  w realizacji projektów i programów na rzecz rozwoju regionu.

wydarzenia2.jpg

16 kwietnia 2005 roku

Wizyta przedstawicieli Institute of Agricetural Dewelopment Halle - Niemcy w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

18 maja 2005 roku

Spotkanie Rektora z biskupem Kazimierzem Nyczem ordynariuszem diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej w sprawie pomocy młodzieży ze środowisk byłych PGR-ów w zdobyciu wyższego wykształcenia i szansy na godne życie. Uczelnia zaproponowała 10 bezpłatnych miejsc na studiach.

03–04 czerwca 2005 roku

Zorganizowanie w Warcinie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich z możliwością wykorzystania lokalnej społeczności”.

11 października 2005 roku
 
- Uroczyste posadzenie dębu – daru Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych z  okazji drugiej rocznicy powstania Uczelni
- W czasie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 Marszałek Senatu RP, Longin Pastusiak,  wręczył Rektorowi Pamiątkowy Medal Senatu

wydarzenia3.jpg


25 stycznia 2006 roku
          
Spotkanie  władz Uczelni z przedstawicielami Urzędów, Instytucji i Stowarzyszeń województwa pomorskiego na temat współdziałania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i pozyskiwania funduszy Unijnych na te cele.

wydarzenia4.jpgwydarzenia5.jpg


26 czerwiec 2006 roku
    
Pierwsza uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich kierunku
Zarządzanie i Marketing.

wydarzenia6.jpgwydarzenia7.jpg

3 październik 2006 roku

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego  2006/2007, która odbyła się w słupskim Ratuszu.

wydarzenia8.jpg


30 maj 2007 roku

Uroczystość wręczenia pierwszych dyplomów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz wręczenia dyplomów licencjackich na kierunku Zarządzanie.

wydarzenia9.jpgwydarzenia6.jpg


1 październik 2007 roku

Uroczysta inauguracja Roku akademickiego 2007/2008

wydarzenia10.jpgwydarzenia11.jpg