O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Plany zajęć Specjalna oferta dla maturzystów wtorek, 6 października 2015, imieniny Artura i Brunona
To już historia
Gospodarka Przestrzenna
Geodezja i Kartografia
Biblioteka


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

O uczelni

REKRUTACJA

NA ROK AKADEMICKI

2015/2016

nadal trwa

rekrutacja ludzie niebieski kontakt.jpg

 

                                                                                          REKTOR

   

prorektor.jpg

 

 

prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko

 

 

   

 

 

Historia Uczelni

 

      Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku zainaugurowała swą działalność w roku akademickim 2003/2004 - Zgodę na jej utworzenie - po pozytywnej rekomendacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Prezydencie RP - wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia jest wpisana do rejestru szkół wyższych zawodowych pod nr 132.

           Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – siedzibą uczelni stał się Słupsk. Dzięki życzliwości władz samorządowych: Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska, Uczelnia uzyskała lokum w kompleksie edukacyjnym przy ulicy Bałtyckiej 29, znacznie polepszając swą materialną bazę naukowo-dydaktyczną.

           Inicjatorami i założycielami WSIG jest grono naukowców zajmujących się gospodarką przestrzenną i szeroko rozumianą problematyką rozwoju obszarów wiejskich. Ich inicjatywa wyszła tym samym naprzeciw oczekiwaniom pomorskich i zachodniopomorskich parlamentarzystów RP oraz licznego grona działaczy samorządu lokalnego, zdających sobie sprawę z konieczności utworzenia uczelni, wypełniającej dotkliwą lukę w kształceniu kadr na potrzeby całego Pomorza. Te wsparcie i życzliwość Uczelnia odczuwa nieprzerwanie.

 

 

Decyzja Państwowej  Komisji Akredytacyjnej
Zgodnie z Uchwałą Nr 336/2008
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 12 czerwca 2008 roku

 

 

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „Gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Biznesu i Gospodarki Przestrzennej. Zgodnie z § 2 Uchwały Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „Gospodarka przestrzenna”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.