O uczelni Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Plany zajęć Specjalna oferta dla maturzystów sobota, 28 lutego 2015, imieniny Teofila i Makarego
Rekrutacja
Aktualności
Konkurs
Nasi partnerzy
Warto wiedzieć
Wideo
TWÓJ START UP
Do pobrania


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Witamy


REKRUTACJA na studia

inżynierskie

 

Dla studentów przewidziano stypendium naukowe w wysokości

od 300 do 600 zł w zależności od średniej ocen.

tlo fb nowy image-01-01.jpgSTUDIA INŻYNIERSKIE:

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

- Zagospodarowanie przestrzenne

- Kształtowanie krajobrazu

- Wycena i zarządzanie nieruchomościami

- Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej

-  Rewitalizacja miast i wsi

 


- GEODEZJA I KARTOGRAFIA

- Geodezja inżynieryjna

- Geodezja i nawigacja setelitarna

- Geodezja rolna i leśna

- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej

 

 

 Rekrutacja - Dziekanat
   

ul. Bałtycka 29
 

76-200 Słupsk
          

tel. 797 291 447,  59 841 36 40
   

dziekanat@wsig-slupsk.pl

 

 

 

Uczelnia o profilu technicznym - jako jedyna na Pomorzu Środkowym kształcąca w kierunkach inżynierskich tak poszukiwanych w kraju i w UE jak m. in. Gospodarka przestrzenna (w specjalnościach m.in: Zagospodarowanie przestrzenne, Ksztaltowanie krajobrazu, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej, Rewitalizacja miast i wsi) oraz Geodezja i kartografia, ze specjanościami: Geodezja inżynieryjna, Geodezja i nawigacja satelitarna morska i lądowa, Geodezja rolna i leśna a także Zintegrowane systemy informacji przestrzennej. Wpisana do rejestru szkół wyższych zawodowych pod numerem 273. Nauka odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki prowadzi naukę w systemie ECTS, co oznacza, że jej studenci lub absolwenci mogą bez zbędnych problemów kontynuować naukę na innych uczelniach - zarówno w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej. Nasi absolwenci już po ukończeniu pierwszego stopnia nauki mają prawo przed nazwiskiem wstawić tytuł inżyniera.

Od 10.08.2014 roku, poza wyceną nieruchomości,  zawód wolny, zderegulowany, a tym samym każdy absolwent naszej uczelni staje się po jej ukończeniu urbanistą, planistą, architektem krajobrazu.

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu

orzeł na stronę.JPG

 nauka to wolnos¦üc¦ü_baner int(1).jpg
 

 

Materiały do pobrania:

1.DEKLARACJA PLATNOSCI CZESNEGO..doc pobierz
2.DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU.STYPENDIUM SOCJALNE.doc pobierz