Witamy Uczelnia Oferta edukacyjna Studenci Galeria Kontakt
WAŻNE: Plany zajęć Specjalna oferta dla maturzystów piątek, 25 lipca 2014, imieniny Jakuba i Krzysztofa
Rekrutacja
Aktualności
Konkurs
Nasi partnerzy
Warto wiedzieć
Wideo
TWÓJ START UP


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Witamy

Uczelnia o profilu technicznym - jako jedyna na Pomorzu Środkowym kształcąca w kierunkach inżynierskich tak poszukiwanych w kraju i w UE jak m. in. Gospodarka przestrzenna (w specjalnościach m.in: Zagospodarowanie przestrzenne, Ksztaltowanie krajobrazu, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej, Rewitalizacja miast i wsi) oraz Geodezja i kartografia, ze specjanościami: Geodezja inżynieryjna, Geodezja i nawigacja satelitarna morska i lądowa, Geodezja rolna i leśna a także Zintegrowane systemy informacji przestrzennej. Wpisana do rejestru szkół wyższych zawodowych pod numerem 273. Nauka odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki prowadzi naukę w systemie ECTS, co oznacza, że jej studenci lub absolwenci mogą bez zbędnych problemów kontynuować naukę na innych uczelniach - zarówno w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej. Nasi absolwenci już po ukończeniu pierwszego stopnia nauki mają prawo przed nazwiskiem wstawić tytuł inżyniera.

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu

orzeł na stronę.JPG

 nauka to wolnos¦üc¦ü_baner int(1).jpg